simple website builder

SKVELÁ ASTERISK  PODPORA

Technická podpora 24 hodín denne.
Servis v priebehu jednej hodiny, vždy.

Poskytujeme pokročilú technickú podporu a správu systému pre Asterisk, FreePBX a väčšinu Linuxu a Open Source softvéru a systémov 24/7/365.

Linux Distro

CentOS
Debian
Fedora
Red Hat
SuSE
Ubuntu

Software

Apache
Asterisk
Elastix
FreePBX
BIND
cPanel
iptables
Magento
MySQL
Nagios
Nginx

Software

OpenLDAP
Odin Plesk
Postfix
qmail
Samba
Sendmail
SpamAssassin
Tomcat
WordPress

Virtualizácia

CloudStack
KVM
OpenStack
Proxmox VE
Vmware vSphere
Xen Hypervisor

DETAILNÝ ZOZNAM PODPOROVANÉHO  SOFTWARE

Tento zoznam neobsahuje všetko. Ak si nie ste istí, že váš softvér je podporovaný, prosím kontaktujte nás!

OPERAČNÉ SYSTÉMY (INŠTALÁCIA, KONFIGURÁCIA, BEZPEČNOSŤ, ADMINISTRÁCIA)

CentOS Linux
Debian GNU/Linux
Fedora Core
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSDi
Mandrake/Mandriva
SCO UNIX, UnixWare, Xenix
Red Hat Linux, Enterprise, Advanced Server, Workstation
Slackware Linux
Solaris and SunOS (x386 and sparc)
SuSE Linux, Enterprise Linux, Enterprise Desktop
Ubuntu, kubuntu, edubuntu, xubuntu
VMware ESX, ESXi, vCenter Server

PODPOROVANÝ SOFTWARE (LINUX A UNIX)

Apache Webserver
(mod_perl, mod_php, mod_ssl, atď.)
(virtual host/IP konfigurácia)
Asterisk PBX software
BackupPC
BDB
BIND for pri/sec DNS servers
Bugzilla
ClamAV Anti-Virus software
cPanel Control Panel
Courier POP/IMAP Mail Software
DansGuardian web content filter
DB2 database
djbdns DNS server
Drupal
Printing: lpd, lpr, lpq, lprm
Linux Router Software
mailman mailing list software
Magento
Miva Merchant
Nagios and Opsview
Network File System (NFS)
Nginx
Openswan
OpenVPN
Oracle

PODPOROVANÝ SOFTWARE (LINUX A UNIX)

PAM on Linux
NSS on Linux
Paralells Plesk Control Panel
PoPToP as a PPTP VPN serverPostfix Email Server
PostgreSQL, MySQL, and Oracle 8i
pppd, mlppp, slip, diald
ProFTPD, vsftpd, FTP, and wu-ftpd
qmail
Samba, smbd, nmbd
Snort
Squid proxy server
SpamAssassin
Tomcat
Sendmail ucd-snmp and other SNMP monitors
Winbind
WordPress
X11 windowing system AND managers:
(KDE and GNOME)
XOrg windowing system
Zebra
Zenoss monitoring systems
Zimbra
389 Directory Server

SIEŤOVÝ SERVER CONFIGURÁCIE (VŠETKY PLATFORMY)

Authentication (389, OpenLDAP, RADIUS, etc)
Domain Name Services (DNS and BIND)
Email Servers (SMTP, POP3, IMAP, Webmail)
FAX Servers
Firewalls
Internet Routers
Network File and Backup Servers
Network Monitoring Services
News Servers (NNTP)
Network Router Services
Print Services
Virtual Private Networks (3DES, IPSEC, PPTP, SSL)
Webserver and Hosting Server

SOFTWARE  AND SCRIPTING (PRE PODPOROVANÉ PLATFORMY)

bash
csh
C/C++
Java
JavaScript
ksh
Perl
PHP
Python
SQL
Tcl

PODPOROVANY SOFTWARE (MICROSOFT WINDOWS)

Apache Webserver
Cygwin
GnuPG keyservers, PGP interop
PostgreSQL, MySQL, Oracle 8i

Cenník služieb podpory

Hodinový

45 za hodinu
 • Pracovné dni
  pondelok - piatok

 • Jeden hodinový blok služieb odbornej technickej podpory

Mesačný základný

199 za mesiac
 • Pracovné dni
  pondelok - piatok
 • odstraňovanie porúch na systémoch s reakčnou dobou 12 hodín od nahlásenia poruchy
 • Päť hodinový blok služieb odbornej technickej podpory

Mesačný rozšírený

€  299 za mesiac
 • Pracovné dni
  pondelok - piatok
 • Odstraňovasnie porúch na systémoch s reakčnou dobou 6 hodín od nahlásenia poruchy
 • Desať hodinový blok služieb odbornej technickej podpory

Mesačný Non-Stop

€  549 za mesiac
 • Non-Stop víkendy aj sviatky
 • Odstraňovanie porúch na systémoch do 4 hodín od nahlásenia

 • 24/7 odborná technická podpora
Adresa

DialCom s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Kontaktujte nás

Email: support@dialcom.sk 
Telefón: +421 (2) 2028 3004
Fax: +421 (2) 2028 3005